Chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

** Đây chỉ là mẫu tham khảo chúng tôi cung cấp đế giúp bạn quản lý Trang mua sắm. Trước khi áp dụng, vui lòng kiểm tra các nội dung này có phù hợp với hoạt động của Trang mua sắm không.**

Chọn [Đồng ý] có nghĩa là bạn đồng ý với chính sách bảo mật thông tin cá nhân của {$mall_name}.

Vui lòng đọc kỹ nội dung tại Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (link).